Лара Фабиан даст концерт во Дворце Спорта

Лара Фабиан в Харькове