28-09 Атмосфера — Сover band STEREO BIT

28-09 Атмосфера — Сover band STEREO BIT