04-14 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 1.6 км

14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 1.6 км