11-05 Харитоновъ — Отработка в Харитонове

11-05 Харитоновъ — Отработка в Харитонове