07-12 Харитоновъ — Вечер в Гаграх

07-12 Харитоновъ — Вечер в Гаграх