02-09 Churrasco Bar на Петровского — Синие за жёлто-синих

02-09 Churrasco Bar на Петровского — Синие за жёлто-синих